Pellets

VEÅ pelletspanna passar all typ av industri

VEÅ bygger kompletta energisystem för industri i fem effekter för förbränning av hela pellets i rosterbrännare.

Systemet innefattar pelletssilo med vågsystem, bränslematning, VEÅ specialutrustad kyld rosterbrännare, VEÅ eldrörpanna anpassad för pellets, ekonomiser, grovavskiljare och textilfilter för bästa verkningsgrad, rökgasfläkt, rökgaskanaler samt skorsten. Vi optimerar anslutning till befintligt system eller designar och levererar ett nytt ångsystem.

VEÅ:s pelletspanna innefattar komplett PLC-baserat styrsystem för hantering av signaler till och från systemet samt kommunikation med överordnat system.

Vi bygger anläggningen med sedvanlig kvalitet och noggrannhet. Signifikativt för pelletspannan är dess robusta komponenter, höga effektivitet och tillgänglighet samt den snabba och flexibla lastregleringen. Med inbyggd ackumulatoreffekt i pelletspannan klarar anläggningen oftast på egen hand att möta snabba ångbehov från förbrukare. 

Anläggningen kan byggas i befintligt pannrum, i transportabel container eller som nyckelfärdig lösning där pannhus ingår i leveransen till industrin.

Flödesschema 211007-2.jpg

 

Klicka för större bild.

 

Effekt    Brännare   Ångkapacitet Tryck Byggnad
1,0 MW    1x1,1 MW 1500 kg/h 20 bar Container
1,5 MW 1x1,65 MW 2000 kg/h  20 bar Container
2,0 MW    1x2,2 MW 3000 kg/h 20 bar Container
3,0 MW   2x1,65 MW 4500 kg/h  20 bar Pannhus
4,0 MW     2x2,2 MW 6000 kg/h  20 bar   Pannhus  

   Reglerområde med en brännare 1:5, med två brännare 1:10.