Adven, Hasselfors

Tub- och gavelbyte

Adven Energilösningar i Norrköping har beställt tub- och gavelbyte på deras hetvattenpanna VEÅ UNIVEX HVV12.0PD H-16, som står på Hasselfors Sågverk.