BK Tech Energy AB

Leverans till Eklunds Chark, Linköping

BK Tech köper en pelletseldad ångpanna VEÅ UNIVEX P11PD H-16 för ett projekt till Eklunds Chark i Linköping.