Boliden Bergsöe, Landskrona

Reparation av panna

VEÅ har fått i uppdrag av Boliden Bergsöe att tillverka och byta ut panelväggar på deras avgaspanna VEÅ UNIMAX HVAV8.1PD H-16.

 

Boliden Bergsöe, Landskrona