Derome, Annebergssågen

Reparationer

Vi har gjort flera reparationer åt Derome Timber AB, Kungsbacka på deras anläggning Annebergssågen. Vi har tillverkat nytt gavelsegment och bytt en del tuber i deras panna VEÅ UNIVEX HVV5.0PD H-6.