Invigning Västervikstvätten

Invigning av ny anläggning på Västervikstvätten

VEÅ AB har levererat en pelletseldad ångpanneanläggning till Landstinget i Kalmar län. Det var invigning av anläggningen den 9 maj 2014.

Invigning Västervikstvätten