JG Anderssons Söner AB, Linneryd

Order till Jernforsen Energi System AB

Jernforsen Energisystem skall uppgradera den anläggning man sålde till JG Anderssons Söner AB i Linneryd 1994.

Bl a skall man byta ut befintlig panna och VEÅ har fått förtroendet att leverera en hetvattenpanna
VEÅ UNIVEX HVV9.5PD H-6. Pannan skall installeras strax efter midsommar.

Jernforsen Energisystem AB / JG Andersson och Söner AB