Outokumpu Stainless AB

Order till Avesta

Outokumpu Stainless i Avesta har beställt en ny matarvattentank VEÅ MVT4,9PD H-3. Tanken levereras komplett med avgasare och instrument för att fungera i befintligt ångsystem. VEÅ utför installation av tanken samt korrigeringar i rörsystem under ett kort underhållsstopp i mars.