Pelletsångpanna 3 MW

Böta Kvarn Consulting AB, Ruda

VEÅ AB har fått en order av Böta Kvarn Consulting AB. Ordern omfattar en pelletsångpanna på 3 MW 16 bar, ekonomiser och trycksatt matarvattentank.