Saxwerk AB, Västerhaninge - Gotland

Leverans till Arla, Visby

VEÅ och Saxwerk levererar i konsortium en komplett fliseldad ånganläggning på 8MW med drifttryck 28bar. VEÅ bidrar med flisångpanna 8MW, matarvattentank, ångackumulator, 2st 3MW bioolja/biogaspannor samt komplett ånginstallation.