Turboflame och VEÅ intensifierar samarbetet

Personalförändringar i Turboflame föranleder att verksamheten fysiskt flyttar till Sävsjö och delar lokaler med VEÅ.

TF kommer fortsatt att legalt vara en del av Enertech i Ljungby, men arbeta i nära samarbete med VEÅ där VEÅ också kommer bidra med personalresurser i TF:s verksamhet.

TF:s lager samt kontor kommer att flyttas från Ljungby till Sävsjö. Sävsjöbaserade företaget Ralex kommer att överta en stor del av TF:s brännartillverkning från Wahlbergs i Lagan vilket även det ger en fördel i att flytta tillbaka TF till Sävsjö.

Ledningen ser mycket positivt på samarbetet och den förstärkning det innebär med betydande synergier för båda företagen. 

Frågor i ärendet besvaras av Mats Lindgren, Enertech AB (0761-46 25 40) eller Anders Steen, VEÅ AB.