VUAB AB, Jönköping

Ello Livs, Lammhult

Ventilationsutveckling VUAB AB i Jönköping har beställt en pelletseldad ångpanna på 1,15 ton 16 bar för leverans till Ello Livs i Lammhult.

VUAB, Jönköping