Jönköping Energi

Renånga till Arla Foods, Jönköping

VEÅ har fått i uppdrag av Jönköping Energi att bygga ett rörsystem till Arla Foods nya renångeanläggning. 

Arla Jönköping