Nor Tekstil avd. Drammen

Order till Stenor AS, Norge

VEÅ har fått ytterligare en order på en naturgaseldad ångpanna på 6,5 ton för installation hos Nor Tekstil, Drammen.

Pannan placeras i befintligt pannrum bredvid en oljeeldad ångpanna på 6,5 ton tidigare levererad av VEÅ AB.

Nor Tekstil avd. Drammen