Scandi Candy AB

Godisfabriken i Vellinge

Scandi Candy, godisfabriken i Vellinge, har, efter ett haveri, beställt en ny ångpanna VEÅ UNIVEX 6PD H-13. Leveransen innefattar förutom pannan nytt automatikskåp samt ny armatur och säkerhetsutrustning. VEÅ ombesörjer montage av levererade komponenter i slutet av april. VEÅ levererade dessutom en hyrpanna akut (drift inom 36 timmar) vid haveriet. Denna säkrade fabrikens ångproduktion fram till den nya pannan driftsätts.

 

Scandi Candy.jpg